Tuesday, July 27, 2010

Football Manager dan Tarbiyatul Aulad

Sehari dua ini dalam kerancakan aku ber 'football manager', aku turut menggilai 'Tarbiyatul Aulad fi Islam" karangan Prof Abdullah Nasih Ulwan. Kiranya menjadi fenomena untuk aku dan zaujah.

Sedikit review mengenai kitab ini yang aku dapat menerusi google. Review bahasa indonesia.

PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM karya Dr. Abdullah Nashih Ulwan ini merupakan kajian lengkap tentang langkah tersebut yang patut dipedomani oleh para orang tua, wali, dan pendidik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Uraiannya yang aktual dan operasional menjadikan buku ini mudah dipahami sekaligus dipraktikkan dalam kondisi masyarakat manapun, baik tradisional, peralihan, maupun modern. 

Dr. Abdullah Nashih Ulwan yang lahir di kota Halab, Suriah, adalah sarjana Ushuluddin di Al-Azhar University (Kairo) pada tahun 1952, yang juga menerima ijazah spesialisasi bidang pendidikan pada tahun 1954. 

Karya  yang lain juga mengangkat tema-tema pendidikan dan dakwah, diantaranya: "Takafulul Ijtima'ifil Islam", "Ta'adudu Zaujat fil Islam", "Shalahuddin Al-Ayyubi", "Hatta Ya'lamana Syabab", dan lain-lain. Dari hasil karya-karyanya ini ia mampu membuktikan betapa Islam memiliki sistem pendidikan dan metode pencerahan yang paripurna.

No comments:

Post a Comment

Al Fatihah ( Datuk Saya)

Al Fatihah ( Datuk Saya)