Tuesday, November 24, 2009

Tafsir Al Munir : Catatan 2


Lagi catatan bebas ringkas aku mengenai Tafsir Al Munir. Surah Al Fatihah.

_____

1. Allah mengajar manusia untuk memulakan pekerjaan dengan bismillah. Allah juga mengajar manusia untuk memuji kebaikan dan nikmat yang dikurniakan oleh Allah kerana Allahlah yang menjadikan segalanya. Allah mencipta, mentadbir serta memberi rahmat kepada semua makhluk. Allah juga menguasai hari pembalasan, menegakkan keadilan yang mutlak untuk hamba-hambaNya. Kita mesti meng'esa'kan Allah dalam ibadah dan juga memohon pertolongan daripada Allah. Kita tidak memohon pertolongan kepada yang lain kecuali kepada Allah dan kita juga tidak menyembah selainNya.

2. Allah mengurniakan kepada manusia lima jenis hidayah.

1. Hidayah Ilham Fitri. maksudnya 'naluri semulajadi'. Contohnya, bayi yang baru dilahirkan dikurniakan naluri lapar. Bayi akan menangis apabila lapar. Siapa yang mengajarkan bayi mengenai naluri lapar?

2. Hidayah Hawas. Maksudnya 'panca indera'. Hidayah ini merupakan pelengkap kepada hidayah ilham fitri. Hidayah ini ada pada manusia dan juga haiwan. Kadangkala panca indera haiwan punyai kelebihan berbanding manusia.

3. Hidayah Akal. Hidayah ini lebih utama daripada 2 hidayah sebelumnya. Kerana manusia punyai naluri bermasyarakat yang lebih berbanding makhluk lain. Sebab itulah akal diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia serta mengelakkan manusia daripada terpesong ke arah keburukan.

4. Hidayah Ad Din. Maksudnya 'agama'. Hidayah agama tidak mungkin tersalah kerana bersumberkan wahyu daripada Allah. Akal boleh tersesat serta terpengaruh dengan hawa nafsu. Manusia perlukan hidayah ini untuk tunjukkan jalan yang lurus.

5. Hidayah maunah wa taufik. Hidayah ini lebih khusus daripada hidayah agama. Allah menyuruh manusia mencari hidayah ini. Allah telah berfirman: ihdinassiratalmustaqim. Hidayah ini milik Allah. Allah berkuasa untuk memberikan hidayah ini kepada sesiapa sahaja. Manusia tidak boleh memberikan hidayah walaupun Nabi Muhammad saw. Boleh rujuk Surah Al Qasas ayat 56.

3. Manusia yang sesat boleh dikelaskan kepada dua:

1. Sesat kerana memang betul-betul sesat.
2. Sesat kerana memilih untuk sesat.

At Taubah ayat 115: Allah tidak akan sesatkan sesuatu kaum setelah mereka diberi petunjuk...

______

Insya Allah aku sambung lain kali pula.

No comments:

Post a Comment

Al Fatihah ( Datuk Saya)

Al Fatihah ( Datuk Saya)