Monday, November 23, 2009

Tafsir Al Munir: Catatan 1


Cuma sekadar catatan bebas ringkas semasa aku belajar Tafsir Al Munir dengan ayah aku. Sila rujuk teks arab untuk ayat-ayat Al - Quran dan istilah-istilah arab. Tulisan rumi hanyalah untuk memudahkan pembacaan disini.

______

1. Basmalah

Basmalah (Bismillahirrahmanirrahim): Allah memulakan semua surah di dalam Al-Quran dengan basmalah kecuali Surah Taubah. Ini merupakan satu peringatan bahawa semua ayat Allah yang terkandung di dalam Al-Quran adalah benar dan juga janji-janji kepada hamba-hambaNya. Sunat untuk memulakan setiap amalan dengan basmalah.

Adakah basmalah merupakan satu ayat daripada Surah Al Fatihah?

Para ulama berbeza pendapat. Ulama Maliki dan Hanafi berpendapat basmalah bukan ayat di dalam Surah Al Fatihah. Kecuali pada surah An Naml, yang mengandungi basmalah di tengah surah. Hadis Anas ra : "Aku solat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar serta Uthman ra, aku tidak pernah dengar mereka membaca: bismillahirrahmanirrahim."

Ulama Hanafi berpendapat: Baca secara berasingan:bismillah... bersama Al Fatihah di dalam setiap rakaat secara perlahan . Basmalah merupakan sebahagian daripada Al-Quran tetapi bukan satu ayat daripada Surah Al Fatihah. Basmalah merupakan tanda membezakan antara surah-surah. Ulama Maliki berpendapat: Tidak dibaca didalam solat sama ada secara perlahan atau kuat, di dalam Al Fatihah atau surah-surah lain.

Ulama Syafie dan Hambali berpendapat basmalah merupakan satu ayat di dalam Surah Al Fatihah. Wajib dibaca, cuma Hambali berpendapat seperti Hanafi: baca dengan perlahan. Ulama Syafie berpendapat, basmalah dibaca perlahan ketika solat 'perlahan' ( zuhur dan asar ), dan dibaca kuat ketika solat 'kuat' ( subuh, maghrib, isya'). Dalil: daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah saw, sabdanya: "apabila dibaca 'alhamdulillahirabbil a'lamin', maka bacalah bersama 'bismillahirrahmanirrahim'. Sesungguhnya ia 'ummul Quran', dan 'ummul kitab', dan 'sab'u mathani' ( 7 waqaf), dan 'bismillah...' satu ayat daripadanya". Dalil baca basmalah secara kuat: Ibnu Abbas: Nabi saw membaca 'bismillahirrahmanirrahim' secara kuat.

2. Surah Al Fatihah

Surah Al Fatihah di turunkan di Mekah. Mengandungi 7 ayat. Di turunkan selepas surah Al Muddathir. Mengandungi segala makna-makna Al Quran. Mengandungi usuluddin dan cabang-cabangnya, akidah, ibadah, syariat, beriman dengan hari kebangkitan, dan juga sifat-sifat Allah.

Pendapat ulama mengenai 'amin'

Ulama Hanafi dan Maliki berpendapat, perlahan 'amin' lebih utama daripada nyaring. Kerana ia merupakan doa. Allah berfirman : Berdoa kepada Tuhan dengan merendah diri dan perlahan. - Al a'raf. Berkata Ibnu Mas'ud: Ada 4 perkara yang imam perlu perlahan. 1."a'uzubillah.." 2. Bismillah... 3. "amin" 4. Tahmid ( rabbana lakalhamd)

Ulama Syafie dan Hambali berpendapat baca perlahan pada solat perlahan (zuhur dan asar) dan baca kuat pada solat kuat (subuh, maghrib, isya'). Makmum baca 'amin' bersekali dengan imam. Hadis daripada Abi Hurairah: Apabila imam baca 'amin', hendaklah makmum baca 'amin'.

______

Nanti sambung lain kali pulak. Ini cuma mukadimah sahaja. Itu pun aku langkau-langkau. Masa akan datang aku akan kongsikan pasal 'tafsir wa bayan' Surah Al Fatihah.

No comments:

Post a Comment

Al Fatihah ( Datuk Saya)

Al Fatihah ( Datuk Saya)